Såghus

Ångrike såghus

Denna träbyggnad är uppförd under vårsäsongen 1999 och inrymmer sågram och kantverk. Sågramen drivs av ångmaskinen och kantverket av en tändkulemotor.
Ett såghus med plats för en ramsåg är oftast utförd på detta sätt, i två våningsplan, där sågramens undre del med vevaxel och vevstakar, är placerad i undersågen (undervåningen). I undersågen kommer även drivaxeln från ångmaskinhuset in.
Stockarna som skall sågas i sågverket flottas in i den smala kanalen väster om transportvägen för att därefter dras uppför en speciell transportör till såghusets övre våning där sågningen sker.
Det färdigsågade virket lastas sedan ut direkt på den smalspåriga järnvägens trallvagnar för vidare transport till brädgården.