Smedja

Ångrike smedja

Även om Ångriket fokuserar på träindustri med tillhörande transportapparat, fyller ändå denna smedja sin givna funktion.
Grundsulan är av armerad betong på dränerad grusbädd.
Golvbeläggning: Kubbgolv, 25 cm långa plankbitar stående på högkant.
Bärande väggar: Murade av lecablock. Väggarna är invändigt strukturputsade och utvändigt beklädda med naturligt grånad fasad bestående av träpanel med okantade lockbräder. Bräderna har bestrukits med järnvitriol, löst i vatten, vilket ger en naturligt grånad lyster.
Inget konventionellt innertak är inlagt, utan utgörs istället av ett isolerat sadeltak. Yttertaket är belagt med lertegel.
Smedjan är ännu inte utrustad för smidesverksamhet utan dess interiör har tillfälligt omdanats till en temporär utställnings- och möteslokal.
Föreningen har numera sina egna möten i smedjan och kursverksamhet har även bedrivits i lokalen.