Virkesmätningsmuseum

Ångrike virkesmätningsmuseum

När skogarnas timmer förr i tiden var avverkat och framkört ur skogen, skulle det mätas in och märkas innan det rullades i vattnet för att flottas vidare.
Wermländska Inmätningsföreningen bildades 1909 som en opartisk organisation med syfte att utföra korrekt volymberäkning och bedömning av virkets kvalitet. Innan den reglerade virkesmätningen kom till stånd kunde oegentligheter förekomma vid redovisningen av virkets värde. Virkesmätarna hade också till uppgift att märka stockarna med respektive köpares unika stansmärke.
Mätlaget, ett arbetslag av minst fyra personer, ambulerade under vår och försommar i ett visst distrikt och fick då hitta natthärbärge varhelst möjligt.
Museet är byggt som en kombinerad skogskoja med tillhörande stall. Dockan inne i kojan illustrerar hur en virkesmätare under långa mörka kvällar fick sitta uppe och renskriva mätbesked medan övrigt manskap har gått och lagt sig.