Lokstall

Ångrike lokstall

Lokstallet, den första permanenta byggnaden i Ångrike, uppfördes under hösten 1998 och i december samma år togs lokstallet i bruk. Byggnadsstommen är uppförd av lecasten med tidstypisk fasadmurning av lertegel.
Förutom att tjäna huvudsyftet som uppstallningsplats för smalspårsbanans lok, fungerar även lokstallet som mekanisk verkstad.