Maskinhus

Ångmaskinhus

Maskinhuset är byggt på hel bottenplatta med ytterväggarna uppförda av tegel. Med det förutvarande maskinhuset på Fridhems Ångsåg som förebild har byggnadens mått omdisponerats på så sätt att bredden ökats med ca 2 meter för att medge möjlighet till ett publikflöde genom byggnaden.
Ångmaskinen är placerad i byggnadens sydvästra hörn och ångpannan har murats in längs den norra väggen. Eldstadens rökgaser bestryker ångpannans mantelyta, respektive tubsats, tre gånger, och leds därefter ut i skorstenens rökkanal.
Skorstenen utgörs av en prefabricerad betongpipa av 19 meters längd. Betongfundamentet är så utfört att skorstenspipan har sänkts ned ovanifrån och fixerats.

Ångpannan är tillverkad av W Söderströms AB i Norrköping år 1929. Den väger knappt 6 ton och rymmer ca 3 kbm vatten och är dimensionerad för att klara ett tryck av 8,5 bar.

Ångmaskinen är tillverkad av Jönköpings Mekaniska Verkstad år 1901. Den ger en effekt på 75 hästkrafter vid 8,5 bar tryck. Den är även försedd med kontroll för variabel expansion.