Slipdragningsspel

Ångrike slipdragningsspel

Detta stora spel har använts för att dra upp ångfartygen ur Frykens vatten när de skulle inspekteras, målas eller repareras. Båtslipen låg ute på näset söder om Fridhems ångsåg. Ett stort antal man hade ett styvt arbete när båtarna spelades upp. I senare tid drevs spelet med elektrisk kraft. Det berättas att spelet är gjutet vid Rottneros Bruk ca 40 km söderut. Fryksdalens Flottningsförening var den sista redaren som nyttjade spelet, och när slipen skulle rivas var det meningen att spelet skulle gå till skrot. Men då ryckte teknikhistorikern Gunnar Uppvall in.
Han köpte spelet och skänkte det till Fryksände Hembygdsförening.
Hembygdsföreningen har nu, såsom deposition, överlämnat spelet till Ångrike Fryksdalen.