Information

Stormskador på Ångrike

På fredagen den 25 oktober drabbades vi av en storm på förmiddagen. Vinden kom rakt västerifrån och orsakade stora skador på strandlinjen runt vandrarhemmet. Att det blev så stora skador beror också på att det var mycket högt vattenstånd i fryken den dagen. Vattnet stod 4 decimeter över dämgränsen enligt vår mätare på bryggan.
Uppskattningsvis spolades två meter av strandkanten bort på en sträcka av ca 50 meter.

Växeln hänger i luften, den var tidigare ca 1 meter från strandkanten.
Stranden är bortspolad fram till ena skenan på rälsen, ca två meter strand borta.
Grusfyllnaden på insidan av bryggan bortspolad av vågor under bryggan.

Nu har vi börjat reparera stranden, förhoppningsvis är den snygg och säker till nästa sommar.

Fyllnad av sten för att förhindra att vågorna förstör mera.
ca 50 meter av stranden behöver repareras.

Besökare på Ångrike

Vi har haft besök av några maskinintresserade motorcyklister. De är på besök i Torsbytrakten och hade trotsat det dystra vädret för att göra lite sightseeing.
Efter en titt på ångsågen och ett trevligt samtal fortsatte de sin färd.

Ny Ångdag 18 Augusti

Vi kommer att arrangera en ångdag då vi kör hela sågverket. Det kommer även att finnas möjlighet till förfriskningar samt förhoppningsvis fler aktiviteter.

Håll ett öga på hemsidan så uppdaterar vi med mera information så snart vi kan.

Ångdagen pågår från 10.00 till 14.00.
Sågning av timmer kl 11.00, 12.00 och 13.00
Visning av maskinerna.
Gamla fordon visas.

En film från förra ångdagen finns här:

Renovering av bryggan startad

Arbetet med upprustning av ångbåtsbryggan har påbörjats. Trädäcket är ca 20 år gammalt och är i dåligt skick.

Med hjälp av frivillig arbetskraft och ett välkommet bidrag från Torsby kommun till en del av materialet, så har vi försökt hålla kostnaderna till ett minimum. För att vara säkra på att resultatet blir bra, har vi dock anlitat en byggfirma för snickeriarbetet.

Efter en veckas arbete är nu bryggan klar att brukas igen. En nyhet är att det nu finns belysning vid bänkarna på bryggans kortsidor.

Kraftiga bjälkar under trädäcket
Utläggning av nytt trädäck
En bit på väg…
Bara inkoppling av lamporna kvar.
Belysningen monterad och inkopplad.