Protokoll och rapporter

Dagordning årsmöte (pdf) 2021
Dagordning årsmöte (pdf) 2020
Dagordning årsmöte (pdf) 2019
Dagordning årsmöte (faksimil) 2018
Dagordning årsmöte (pdf) 2017

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2018
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2017
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2016
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2015

Protokoll årsmöte (faksimil) 2021
Protokoll årsmöte 2020 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2019 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2018 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2017 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2016 (faksimil) Sida 1 Sida 2

Revisionsberättelse (faksimil) 2021
Revisionsberättelse (faksimil) 2020
Revisionsberättelse (faksimil) 2019
Revisionsberättelse (faksimil) 2018
Revisionsberättelse (faksimil) 2017

Verksamhetsplan (pdf) 2021
Verksamhetsplan (pdf) 2020
Verksamhetsplan (pdf) 2019
Verksamhetsplan (faksimil) 2018
Verksamhetsplan (faksimil) 2017

Eldningsprotokoll (OpenOffice Calc komprimerad mapp) 2009-2018