Protokoll och rapporter

Dagordning årsmöte (pdf) 2020
Dagordning årsmöte (pdf) 2019
Dagordning årsmöte (faksimil) 2018
Dagordning årsmöte (pdf) 2017

Verksamhetsberättelse (pdf) 2019
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2018
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2017
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2016
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2015

Protokoll årsmöte 2019 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2018 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2017 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2016 (faksimil) Sida 1 Sida 2

Revisionsberättelse (faksimil) 2019
Revisionsberättelse (faksimil) 2018
Revisionsberättelse (faksimil) 2017

Verksamhetsplan (pdf) 2020
Verksamhetsplan (pdf) 2019
Verksamhetsplan (faksimil) 2018
Verksamhetsplan (faksimil) 2017