Protokoll och rapporter

Dagordning årsmöte (pdf) 2020
Dagordning årsmöte (pdf) 2019
Dagordning årsmöte (faksimil) 2018
Dagordning årsmöte (pdf) 2017

Verksamhetsberättelse (faksimil) Sida 1 Sida 2
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2018
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2017
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2016
Verksamhetsberättelse (faksimil) 2015

Protokoll årsmöte 2020 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2019 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2018 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2017 (faksimil) Sida 1 Sida 2
Protokoll årsmöte 2016 (faksimil) Sida 1 Sida 2

Revisionsberättelse (faksimil) 2020
Revisionsberättelse (faksimil) 2019
Revisionsberättelse (faksimil) 2018
Revisionsberättelse (faksimil) 2017

Verksamhetsplan (pdf) 2020
Verksamhetsplan (pdf) 2019
Verksamhetsplan (faksimil) 2018
Verksamhetsplan (faksimil) 2017

Eldningsprotokoll (OpenOffice Calc komprimerad mapp) 2009-2018