Föreningen Ångrike Fryksdalen driver ett arbetslivsmuseum som visar virkeshantering för cirka 100 år sedan. Anläggningen omfattar bland annat virkesmätningsmuseum, ångpanna, ångmaskin och såghus.


Öppet för visning under sommaren (22/6-27/7) måndagar 12:00-16:00


Pris: 50 kronor för visning och kaffe med bulle.


Ångrike ligger i Oleby öster om Torsby. Ta vägen mot Lysvik och följ skyltningen till Ångrike.


The association Ångrike Fryksdalen runs a working life museum that shows timber management about 100 years ago. The plant includes, among others, timber measuring museum, steam boiler, steam engine and saw house.

Open for viewing during the summer (22 / 6-27 / 7) Mondays 12: 00-16: 00

Price: 50 SEK for display and coffee with bun.

Ångrike is located in Oleby east of Torsby. Take the road to Lysvik and follow the signs to Ångrike


GPS: 60.12764 13.03678


Information: http://www.angrike.org