Uppskjutet årsmötePå grund av det rådande läget har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet söndagen den 29 Mars 2020 på obestämd tid. Vi kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna ger och ber att få återkomma med information om när årsmötet kan hållas; det blir dock tidigast i maj.

För att hålla kostnaderna nere kommer vi inte att skicka en ny kallelse via brev utan vi kommer att lägga in en annons i Torsbybladet samt på vår hemsida http://www.angrike.org. Vi kommer även att lägga ut en ny dagordning på hemsidan i samband med detta.

Vi kommer att ha vakanser i styrelsen, bland annat söker vi en ordförande. Därför söker vi nu fler kandidater till styrelsemedlemmar. För att föreningen skall kunna fortleva så behöver vi fler som engagerar sig mera i verksamheten.

Vi kan också meddela att vi nyligen har sanerat området på de träslipers som har legat här sedan planerna på järnväg lades ner. Fjärrvärmeverket i Kil har åtagit sig att förbränna dem till en kostnad på 650 kronor plus moms för ett ton. Vi har nu rensat alla slipers från spik och järnplåtar och skickat dem till kil. Totalt var det nästan 60 ton och med frakt kommer det att kosta oss ca 60 000 kronor, men vi har blivit av med en miljöbov på detta sätt.