Reparation av bryggan

Avbäraren på Ångbåtsbryggan har varit i uselt skick i flera år. Mer än hälften var borta och resten var rutten. Det enda som var kvar var 18 vinkeljärn som stack ut från bryggan. Det har varit förenat med skaderisk att lägga till med en båt vid bryggan.

Vi har varit medvetna om problemet en längre tid, men vi väntade på kraftig is så att vi kunde stå på den när vi bytte ut avbäraren. I år blev det bra is så vi skyndade oss att åtgärda bryggan innan isen försvann.

Sören Jansson i arbete. Rester av gamla avbäraren syns på bryggan
Avbäraren klar. Vattennivån i Fryken sänktes dagarna innan jobbet så vi fick stå i uppförsbacke. Bra med dubbade skor då!