Ångdagen video – Sågning av timmer med ångsågen

Här visas en del av de aktiviteter som behöver utföras för att kunna såga en stock till bräder i Ångrike ångsåg.
Videon är filmad på ångdagen 2015.