Återställning av stormskador

Den 16-18 Maj reparerade vi stormskadorna på ångbåtsbryggan sedan stormen i höstas. En massa grus hade sköljts bort så det var stora hål på landsidan av bryggan.

Med hjälp av inlånad utrustning och arbetskraft, huvudsakligen från PeO Dungel, så återställde vi och förstärkte underlaget. Vi tog bort allt grus, fyllde på i botten med betongslipers och fyllde på gruset tillbaka. Förhoppningsvis kommer denna lagning att klara av eventuella framtida stormar.