Höströjning på Ångrike

Vi har fått välkommen hjälp från Torsby Jobbcenter med att göra fint på Ångrike. Tony och Suleman röjer sly och gräs med fart och fläkt.

Tony och Suleman röjer sly