Ny storm på Ångriket

Vi hade en kort storm på natten till 5:e April. Det blåste upp emot 20 m/s under endast 10 minuter vid midnatt. Detta orsakade en del problem för oss.

Det största problemet var att skorstenen på vandrarhemmet blåste loss, studsade på taket och landade på marken. Eftersom den innehåller fläkten till ventilationen så slets också elkabeln av. Som tur är så behöver vi spara ström, så säkringen till fläkten var avstängd. I fallet slogs 6 tegelpannor sönder på taket.

Ingen skorsten och trasiga pannor

 

Skorsten i russindesign

 

Öppet hus

Vi har inte kollat alla byggnader ännu, men det enda vi har hittat ytterligare är att varningsskylten för högspänningskabeln under Fryken blåste ner. Den är felanmäld till Ellevio.

Svårläst varningsskylt

Efter någon timmes bankande och popnitande på plåten så var skorstenen inte mycket snyggare, men den passade på taket i alla fall. 

Lagad skorsten på plats

 

Sista pannorna snart på plats

Sista steget var att koppla tillbaka kabeln till takfläkten. Turligt nog var det tillräckligt lång bit kvar av kabeln, så vi behövde inte byta den.

Uppdatering:

Den 23/4 var även en ny varningsskylt för elledningen uppsatt.

 

Reparation av bryggan

Avbäraren på Ångbåtsbryggan har varit i uselt skick i flera år. Mer än hälften var borta och resten var rutten. Det enda som var kvar var 18 vinkeljärn som stack ut från bryggan. Det har varit förenat med skaderisk att lägga till med en båt vid bryggan.

Vi har varit medvetna om problemet en längre tid, men vi väntade på kraftig is så att vi kunde stå på den när vi bytte ut avbäraren. I år blev det bra is så vi skyndade oss att åtgärda bryggan innan isen försvann.

Sören Jansson i arbete. Rester av gamla avbäraren syns på bryggan

Avbäraren klar. Vattennivån i Fryken sänktes dagarna innan jobbet så vi fick stå i uppförsbacke. Bra med dubbade skor då!

Återställning av stormskador

Den 16-18 Maj reparerade vi stormskadorna på ångbåtsbryggan sedan stormen i höstas. En massa grus hade sköljts bort så det var stora hål på landsidan av bryggan.

Med hjälp av inlånad utrustning och arbetskraft, huvudsakligen från PeO Dungel, så återställde vi och förstärkte underlaget. Vi tog bort allt grus, fyllde på i botten med betongslipers och fyllde på gruset tillbaka. Förhoppningsvis kommer denna lagning att klara av eventuella framtida stormar.

Saneringsarbete på Ångrike

Det har under lång tid legat ett stort (ca 1000 stycken) antal träslipers i varierande grad av upplösning på vårt område. Dessa är impregnerade med miljöfarliga ämnen och har varit en oroshärd för oss.

Vi har undersökt hur vi kan få dessa destruerade och har till slut hittat fjärrvärmeverket i Kil som kan ta emot sådana mängder. Efter förhandling fick vi en bra rabatt på avgiften och i Mars och April sände vi ner alla slipers till Kil. Tyvärr är det mycket dyrt att destruera sådant material, så det gjorde ett stort hål i vår kassa.

Nu känner vi oss i alla fall giftfria på Ångrike så det var värt priset.

Stormskador på Ångrike

På fredagen den 25 oktober drabbades vi av en storm på förmiddagen. Vinden kom rakt västerifrån och orsakade stora skador på strandlinjen runt vandrarhemmet. Att det blev så stora skador beror också på att det var mycket högt vattenstånd i fryken den dagen. Vattnet stod 4 decimeter över dämgränsen enligt vår mätare på bryggan.
Uppskattningsvis spolades två meter av strandkanten bort på en sträcka av ca 50 meter.

Växeln hänger i luften, den var tidigare ca 1 meter från strandkanten.

Stranden är bortspolad fram till ena skenan på rälsen, ca två meter strand borta.

Grusfyllnaden på insidan av bryggan bortspolad av vågor under bryggan.

Nu har vi börjat reparera stranden, förhoppningsvis är den snygg och säker till nästa sommar.

Fyllnad av sten för att förhindra att vågorna förstör mera.

ca 50 meter av stranden behöver repareras.

Besökare på Ångrike

Vi har haft besök av några maskinintresserade motorcyklister. De är på besök i Torsbytrakten och hade trotsat det dystra vädret för att göra lite sightseeing.
Efter en titt på ångsågen och ett trevligt samtal fortsatte de sin färd.

Dags för årsmöte 2019

Årsmötet kommer att hållas i smedjan på Ångrike den 31 Mars 2019 kl 16:00

Dagordning finns upplagd på medlemssidorna under Protokoll och rapporter.

Verksamhetsberättelse för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 kommer att läggas upp på medlemssidorna när de är klara.

Välkommna!