Styrelse och revisor för Ångrike 2016

Vid årsmötet 10 april 2016 valdes följande personer:

Ordförande: Roland Olsson
Vice ordförande: Christer Jönsson
Kassör: Erik Hansson
Sekreterare: Sören Jansson
Ledamot: Roger Lundell
Suppleant: Håkan Larsson
Suppleant: Karl-Erik Fryklund

Revisor: Sören Olsson
Suppleant: Lena Olsson

Ångdagen 2015

Den 19 September 2015 hade vi en välbesökt tillställning där vi förevisade hela sågverket i full drift.
Dessutom förevisades ett antal veteranfordon av olika slag.

2015-09-19 09.59.29
Samling runt ångmaskinen
2015-09-19 09.21.50
Ångpannans front
2015-09-19 10.05.04
Färdigsågat virke
2015-09-19 09.29.56
Fin Fordson traktor beundras
2015-09-19 09.30.28
Frykenbilen som gick genom isen 1936 och fiskades upp 50 år senare