Medlemssida och skyddade inlägg

Vi kommer ha medlemsspecifik information upplagt med lösenordsskydd. Detta för att skilja på information som kan vara av allmänt intresse och den som bara kan vara intressant för medlemmarna.

Dels finns det en lösenordsskyddad medlemssida, dels kan vissa inlägg på informationssidan vara lösenordsskyddade.

Man blir ombedd att skriva in lösenordet när man klickar för att komma åt sidan/inlägget. Efter att man har skrivit in lösenordet så öppnas all information upp i 10 dagar för den enhet (dator, mobil, surfplatta…) man har kopplat upp ifrån.

Vi skickar ut lösenordet på e-post till de som har meddelat adressen till oss, i övrigt kan man kontakta oss via kontaktinformationen för att få lösenordet.