Protokoll från årsmöte Ångrike Fryksdalen 2018

Årsmötet hölls som planerat den 16 april. Efter mötet serverades kaffe och smörgås.

Protokollet från mötet finns under medlemssidorna