Historik

Hoppe Olebysågen Flygfpto i färg

På denna plats har det tidigare legat en ångsåg. Lantbrukaren, handlanden och industrimannen Jan Persson i Storfall var fram till sin bortgång 1914 en betydelsefull man som kan tillskrivas mycket av Torsbyortens tidiga utvecklingshistoria.
Från början ägnade han sig åt jord- och skogsbruksdrift, men startade tidigt en handelsrörelse – en av de första privatägda i regionen. Under 1880-talet påbörjade även Jan Persson sin verksamhet inom sågverksindustrin.
Hans första såg var ett flyttbart, ambulerande verk, men år 1890 uppförde han ett större och permanent sågverk på sina ägor här nere vid Frykens strand.
Denna såg, Oleby Ångsåg, även kallad Storfallssågen, kom sedermera att drivas av hans son Paul Persson och senare även i kompanjonskap med Sten Alldrin. Slutligen drevs sågen av Paul Perssons dotter och svärson och var i drift i deras regi fram till 1965. 
Efter att sågen blivit nedlagd inköptes mark och byggnader av Torsby Kommun. Såghus, maskinhus och skorsten jämnades med marken och stora mängder schaktmassor fylldes över den gamla sågverkstomten.

Den ideella föreningen Ångrike Fryksdalen bildades 1997 med syfte att bygga upp och driva ett upplevelsecentrum med bland annat ångdrivna maskiner som skall levandegöra Fryksdalens historiska industri- och transporttekniska tradition. Föreningen fick äganderätten till tomtmarken av Torsby kommun 1997 som ett startbidrag. Föreningen har därefter gjort stora markarbeten och förvandlat området från en övergiven byggtipp till det man ser i dag.
Ångrike vill belysa träindustrins betydelse för regionen, Sveriges och Europas ekonomiska utveckling och kunna visa levande exempel på tekniska lösningar, alltifrån den tidigaste vattenhjulsdrivna sågen fram till ångsågverkens storhetstid.

Föreningen vill också visa ångkraftens betydelse för vårt land och för hela världens industriella utveckling. Ångrike vill ge stort utrymme för nostalgiska upplevelser, men också initiera en dialog med besökarna om ångkraftens eventuella framtidsmöjligheter.

Genom att ge en pedagogisk och faktabaserad visning av den gamla tekniken i dess levandegjorda tillämpning, kan den äldre betraktaren med ett leende minnas hur det var en gång. Samtidigt skall den yngre besökaren kunna uppleva och förundrat konstatera att, och hur, det fungerade för länge sedan. 
Hjärtat i hela upplevelseanläggningen är den kompletta ångsågen som drivs av en ångmaskin, byggd i Jönköping 1901 och som tidigare drev Fridhems Ångsåg fram till 1978.

Eftersom upplevelseparken är vackert belägen invid Frykens strand utnyttjas även vattnet i Ångrikes visningskoncept. Här finns bland annat ångbåtsbrygga, bogserbåt, en smalspårig industribana och ett virkesmätningsmuseum.

2015-09-09 10.40.21
Vy från ångbåtsbryggan mot Notnäs sågverk