Styrelse och revisor för Ångrike 2016

Vid årsmötet 10 april 2016 valdes följande personer:

Ordförande: Roland Olsson
Vice ordförande: Christer Jönsson
Kassör: Erik Hansson
Sekreterare: Sören Jansson
Ledamot: Roger Lundell
Suppleant: Håkan Larsson
Suppleant: Karl-Erik Fryklund

Revisor: Sören Olsson
Suppleant: Lena Olsson