Besökare på Ångrike

Den 25-26 Maj hade vi övernattningsgäster på vandrarhemmet. Det var en delegation från Mellanskog i östra och norra Sverige som besökte kollegor i vår region. De trivdes bra på vandrarhemmet.

Här ser vi ett par av besökarna som också passade på att titta på vår ångmaskin.

DSCN1498

Medlemssida och skyddade inlägg

Vi kommer ha medlemsspecifik information upplagt med lösenordsskydd. Detta för att skilja på information som kan vara av allmänt intresse och den som bara kan vara intressant för medlemmarna.

Dels finns det en lösenordsskyddad medlemssida, dels kan vissa inlägg på informationssidan vara lösenordsskyddade.

Man blir ombedd att skriva in lösenordet när man klickar för att komma åt sidan/inlägget. Efter att man har skrivit in lösenordet så öppnas all information upp i 10 dagar för den enhet (dator, mobil, surfplatta…) man har kopplat upp ifrån.

Vi skickar ut lösenordet på e-post till de som har meddelat adressen till oss, i övrigt kan man kontakta oss via kontaktinformationen för att få lösenordet.

Styrelse och revisor för Ångrike 2016

Vid årsmötet 10 april 2016 valdes följande personer:

Ordförande: Roland Olsson
Vice ordförande: Christer Jönsson
Kassör: Erik Hansson
Sekreterare: Sören Jansson
Ledamot: Roger Lundell
Suppleant: Håkan Larsson
Suppleant: Karl-Erik Fryklund

Revisor: Sören Olsson
Suppleant: Lena Olsson