Stormskador på Ångrike

På fredagen den 25 oktober drabbades vi av en storm på förmiddagen. Vinden kom rakt västerifrån och orsakade stora skador på strandlinjen runt vandrarhemmet. Att det blev så stora skador beror också på att det var mycket högt vattenstånd i fryken den dagen. Vattnet stod 4 decimeter över dämgränsen enligt vår mätare på bryggan.
Uppskattningsvis spolades två meter av strandkanten bort på en sträcka av ca 50 meter.

Växeln hänger i luften, den var tidigare ca 1 meter från strandkanten.
Stranden är bortspolad fram till ena skenan på rälsen, ca två meter strand borta.
Grusfyllnaden på insidan av bryggan bortspolad av vågor under bryggan.

Nu har vi börjat reparera stranden, förhoppningsvis är den snygg och säker till nästa sommar.

Fyllnad av sten för att förhindra att vågorna förstör mera.
ca 50 meter av stranden behöver repareras.